Gelen istekler doğrultusunda, çeşitli kurum ve kuruluşlara, kariyer amaçlı geziler organize eder. Gerekli yazışmaları yapar ve bunları raporlar..
Çeşitli konularda eğitim ve seminerler düzenler. Eğitim ve seminerleri verecek kişi/kişiler veya kurumlarla gerekli yazışmaları yürütür. Başka bir kurum tarafından düzenlenmiş olan eğitim ve seminerlere gezi düzenler. Ve bunların raporlarını tutar.
Kulüp içi motivasyonu ve iletişimi arttırmak için çeşitli etkinlikler düzenler ve bunların raporlarını tutar.
Düzenlenen eğitim-seminer,program ve organizasyonlar için kulübe maddi gelir sağlar. Çeşitli firmalara sponsorluk teklifinde bulunur. Sponsor olacak firmalarla gerekli görüşme ve anlaşmaları gerçekleştirip, raporlarını tutar.
Yapılan eğitim, seminer ve organizasyonların tanıtımından sorumludur. Kulüp adına açılmış tüm sayfa ve sitelerin takibini yapar. Çeşitli haberler ve duyurular paylaşır. Kulüp ve üyeler arasındaki iletişimi sağlar. 
Düzenlenen eğitim, seminer ve organizasyonların afiş ve broşürlerini tasarlar. Kulüp adına açılmış tüm sayfa ve sitelerin görsel materyallerinin tasarımından sorumludur.